Stay up-to-date with the latest news and events through my exclusive coverage! Click the button below to access my extensive collection of reportage images and immerse yourself in the stories that matter. Don’t miss out on this opportunity to stay informed and inspired – click now to see our latest coverage..

Any money coming from my wonderful supporters will be used towards the operational cost of my self-organised reporting assignments.

latest
Vudi është fotoreporter i pavarur nga Kosova, i cili jeton në Londër. Ai fokusohet në çështjet politike rreth racës, gjinisë, identitetit, migracionit dhe shpërnguljes së njerëzve si pasojë e ndryshimeve klimatike dhe konflikteve të armatosura. Vudi gjithashtu është kritik e medias së shkruar dhe i dedikon vëmendje veprimit të politikave të jashtme të SHBA-së, BE-së dhe Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Puna e tij është botuar në media prestigjioze si The New York Times, Time, The Guardian, Sunday Times, dhe programe lajmesh të DW, CNN, Al Jazeera dhe BBC-së, ndër të tjera. Si themelues i VX Pictures, ai është një edukator në fushën e fotografisë, gazetarisë vizuale me fokus në etikën dhe mendësinë e sipërmarrësisë.
Vudi is a London-based photojournalist, focusing on political issues around race, gender, identity, migration, and displacement of people due to climate change and conflict. Vudi also writes, with a speciality in print media criticism and foreign policies of the US, EU, and Russia in the Western Balkans. Vudi's work has been published in prestigious outlets such as The New York Times, Time, The Guardian, Sunday Times, CNN, DW, and BBC news programs, among others. As the founder of VX Pictures, he teaches photography, visual journalism, and ethics with a focus on entrepreneurship.