Stay up-to-date with the latest news and events through my exclusive coverage! Click the button below to access my extensive collection of reportage images and immerse yourself in the stories that matter. Don’t miss out on this opportunity to stay informed and inspired – click now to see our latest coverage..

Any money coming from my wonderful supporters will be used towards the operational cost of my self-organised reporting assignments.

latest

Kolumne 🇦🇱

Përveç punës si gazetar dhe fotoreporter, unë shkruaj edhe kolumne të ndryshme. Këto shkrime ose artikuj publikohen rregullisht në faqen time të internetit si dhe gazeta të tjera të interesuara siç janë Koha Ditore, kallxo.com, faqen online SBunker.net, revistën Kosovo 2.0. Tematikat e kolumneve të mia janë të ndryshme dhe mund të përfshijnë të drejtat dhe liritë e njeriut, çështjet civile dhe politike, si dhe opinionin, politikën, kulturën, artin, shoqërinë dhe tematikat e tjera që ndikojnë në jetën e përditshme. Si kolumnist, unë shprehem në mënyrë të lirë dhe të hapur nëpërmjet kolumneve dhe synoj të ndikoj në opinionin publik duke ndarë me të mendimet dhe idetë e mia. Kolumnet janë subjektive dhe bëjnë interpretime personale të temave që trajtojnë, në krahasim me lajmet që përmbajnë vetëm fakte dhe ngjarje të ndryshme.