Ayatollah Khomeini

    Editorial Shqip 26 October 2016 SHBA-të dhe Bomba Atomike e Njeriut të Varfër!

    37 vjet pas këtij revolucioni, besohet se amerikanët ishin të përfshirë dhe meqë përfshirja e tyre kishte rezultuar me ekzekutimin e të gjithë iranianëve besnikë-operativë të CIA-s, duket se ka çuar në motive të atilla që amerikanët të hapin arkivat e operacioneve të tyre për instalimin e Khomeinit në Teheran.

    Load More